Nazwa pełna

TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000056853

NIP

7251820520

REGON

472919476

Adres siedziby

Aleja Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

49 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo, w przypadku wieloosobowego zarządu do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

2 sierpnia 2012 r.

DKK-76/2012

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES TP TELTECH SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

9,3 tys. zł

2011 r.

52,3 tys. zł

2010 r.

24,6 tys. zł

2009 r.

2,2 tys. zł

2009
2010
2011
2013
2,2 tys. zł 24,6 tys. zł 52,3 tys. zł 9,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002