Poprzednio

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC"

Nazwa pełna

GPEC STAROGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000056847

NIP

5920202644

REGON

190025350

Adres siedziby

Pomorska 26, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

19,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu składającego się z więcej niż jednego członka do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania prezesa zarządu, prezes zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego członek zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji spółki bez względu na pełnioną funkcję.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • REPREZENTANT KOMUNALNEJ OSOBY PRAWNEJ (GMINY MIASTA GDAŃSKA) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 17,14% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (GPEC STAROGARD SP. Z O.O.)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

7,1 mln zł

2019 r.

693,7 tys. zł

2017 r.

170,3 tys. zł

2005 r.

84 tys. zł

2005
2017
2019
2022
84 tys. zł 170,3 tys. zł 693,7 tys. zł 7,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,1 mln zł

693,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7152 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001