Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000056839

NIP

5992663751

REGON

211041406

Adres siedziby

Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a) prezes zarządu jednoosobowo; B) w przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego - prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu łącznie; C) w przypadku ustanowienia prokury - dwaj prokurenci łącznie lub jeden prokurent łącznie z jednym członkiem zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

8,2 mln zł

2021 r.

12,2 mln zł

2020 r.

9,3 mln zł

2019 r.

10,7 mln zł

2018 r.

9 mln zł

2017 r.

8,6 mln zł

2016 r.

7,2 mln zł

2015 r.

7 mln zł

2014 r.

6,7 mln zł

2013 r.

6,4 mln zł

2012 r.

6,6 mln zł

2011 r.

6,7 mln zł

2010 r.

6,6 mln zł

2009 r.

6,5 mln zł

2008 r.

6,4 mln zł

2007 r.

6,6 mln zł

2006 r.

6,7 mln zł

2005 r.

5,5 mln zł

2004 r.

4,5 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,5 mln zł 5,5 mln zł 6,7 mln zł 6,6 mln zł 6,4 mln zł 6,5 mln zł 6,6 mln zł 6,7 mln zł 6,6 mln zł 6,4 mln zł 6,7 mln zł 7 mln zł 7,2 mln zł 8,6 mln zł 9 mln zł 10,7 mln zł 9,3 mln zł 12,2 mln zł 8,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2710 SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000