Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKA LIGA WALKI Z RAKIEM

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000567698

NIP

5252624493

REGON

362083801

Data rejestracji

20 lipca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

14 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Polska

Cel działania

Działalność w zakresie ochrony zdrowia w sferze poprawy skuteczności polskiego systemu walki z rakiem.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY