Nazwa pełna

IMA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000566925

NIP

7822510305

REGON

301530742

Adres siedziby

Polna 21, 62-095 Murowana Goślina, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 lipca 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

4 mln zł

Kapitał wpłacony

4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,4 mln zł

2022 r.

753,7 tys. zł

2021 r.

19,2 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2017 r.

7,2 mln zł

2016 r.

4,5 mln zł

2014 r.

106,7 tys. zł

2013 r.

533,2 tys. zł

2012 r.

39,1 tys. zł

2012
2013
2014
2016
2017
2020
2021
2022
2023
39,1 tys. zł 533,2 tys. zł 106,7 tys. zł 4,5 mln zł 7,2 mln zł 3,5 mln zł 19,2 mln zł 753,7 tys. zł 3,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

25,3 mln zł

13 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.07.2016