Nazwa pełna

ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000566436

NIP

5252623803

REGON

362026170

Data rejestracji

13 lipca 2015 r.

Adres siedziby

16, Białęgi, 62-095 Murowana Goślina, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

 • Pozostała indywidualna działalność usługowa

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 19 września 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.400,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  25.915.761,37 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  11.889.761,37 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  14.026.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015