Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 13 lipca 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE JEDNOSTKA STRZELECKA 2077 KRAKÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000564654

NIP

6793113190

REGON

361966987

Data rejestracji

30 czerwca 2015 r.

Adres siedziby

Lucjana Rydla 54, 30-087 Kraków, Polska

Cel działania

1. Działanie na rzecz niepodległości rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, 2. Wychowanie swoich członków w duchu patriotycznym wokół wartości: honor i ojczyzna, 3. Poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, 4. Rozwijanie wśród swoich członków i społeczeństwa w sposób świadomy i zorganizowany poczucia służby dla Polski i odpowiedzialności za jej los, 5. Formowanie wzorowych postaw obywatelskich, 6. Wyrabianie umiejętności życia w zespole, 7. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej młodzieży, 8. Organizowanie przedsięwzięć turystycznych, krajoznawczych, sportowych i wypoczynkowych, 9. Organizowanie przedsięwzięć, kursów, szkoleń oraz propagowanie bezpieczeństwa, 10. Działanie w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa i tradycji, 11. Promowanie i przygotowanie do pracy w służbach mundurowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania w imieniu stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezenatcji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.JS2039.PL

Adres e-mail

JEDNOSTKA2077@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY