Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

28 lutego 2020 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

28 marca 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Sąd rejonowy lublin-wschód w lublinie z siedzibą w świdniku, lu vi ns rej krs 18307/19/713, 28. 02. 2020