Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 28 lutego 2020 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

28 lutego 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Sąd rejonowy lublin-wschód w lublinie z siedzibą w świdniku, lu vi ns rej krs 18307/19/713, 28. 02. 2020