Nazwa pełna

LANUA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000562243

NIP

7811911360

REGON

361740480

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 czerwca 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli w skład zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, to do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

175,9 tys. zł

2021 r.

1,2 mln zł

2020 r.

1,4 mln zł

2019 r.

1,5 mln zł

2018 r.

989,5 tys. zł

2017 r.

517,8 tys. zł

2016 r.

1 mln zł

2015 r.

291,9 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
291,9 tys. zł 1 mln zł 517,8 tys. zł 989,5 tys. zł 1,5 mln zł 1,4 mln zł 1,2 mln zł 175,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015