Nazwa pełna

NANORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000561342

NIP

8982212066

REGON

361709380

Adres siedziby

Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

2 czerwca 2015 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentacji spółki jest komplementariusz nanores spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 2 czerwca 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.500,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 2 czerwca 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.500,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 6 grudnia 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 2 lutego 2021 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100,00 (STO) PLN

  Wartość wkładu umówionego

  100,00 (STO) PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100,00 (STO) PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 2 lutego 2021 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100,00 (STO) PLN

  Wartość wkładu umówionego

  100,00 (STO) PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100,00 (STO) PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

200,7 tys. zł

2021 r.

12,7 mln zł

2020 r.

300,5 tys. zł

2019 r.

5,9 mln zł

2018 r.

28 tys. zł

2017 r.

76,8 tys. zł

2016 r.

7,5 mln zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7,5 mln zł 76,8 tys. zł 28 tys. zł 5,9 mln zł 300,5 tys. zł 12,7 mln zł 200,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

17,5 mln zł

13,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015