Nazwa pełna

OPTOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000560941

NIP

6793112173

REGON

361651456

Data rejestracji

1 czerwca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

15 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Topiarnia 9, 30-698 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

217 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych I medycznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja instrumentów optycznych I sprzętu fotograficznego

 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych I niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo.

Wspólnicy
 • Od 1 czerwca 2015 r.

  2108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.800,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.OPTOTECHNIKA.PL

Adres e-mail

BIURO@OPTOTECHNIKA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015