Nazwa pełna

ZJEDNOCZENIE ŁEMKÓW W GORLICACH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000055882

NIP

7381434198

REGON

492030570

Adres siedziby

Jagiełły 2, 38-300 Gorlice, Polska

Oddziały
 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW BIELANKA

  Adres

  41
  Bielanka
  38-311 Szymbark
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  18
  Bednarka
  38-249 Kryg
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  9
  Bartne
  38-307 Sękowa
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO GMINNE ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  25
  Chełm
  59-305 Rudna
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Partyzantów 10
  38-300 Gorlice
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Strzelecka 9
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKOW

  Adres

  16
  38-309 Gładyszów
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  26 / 38
  Hańczowa
  316 Wysowa
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  30
  Konieczna
  38-309 Gładyszów
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Źródlana 51 / 6
  Krynica
  38-380 Krynica-Zdrój
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  36
  Kunkowa
  38-315 Uście Gorlickie
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  37
  Kwiatoń
  38-315 Uście Gorlickie
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Szkolna 10
  59-220 Legnica
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  110
  Łosie
  38-312 Ropa
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  54
  Nowica
  38-315 Uście Gorlickie
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Klasztorna 38 / 45
  33-300 Nowy Sącz
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  19
  Regetów
  38-309 Gładyszów
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  31
  Polany
  38-232 Krempna
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  26
  Roździele
  38-249 Kryg
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Krasickiego 25A
  65-001 Zielona Góra
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  15
  38-313 Snietnica
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Koszarowa 13
  67-300 Szprotawa
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  213
  38-315 Uście Gorlickie
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  8
  Wołowiec
  38-307 Sękowa
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Ruska 46A
  50-079 Wrocław
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  181
  38-316 Wysowa
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  65
  Zdynia
  38-309 Gładyszów
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  20
  Olchowiec
  38-454 Tylawa
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Piłsudkiego 3 / 3
  56-100 Wołów
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Staszica 28 / 12
  59-300 Lubin
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  76
  64-905 Stobno
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  1
  Małastów
  38-307 Sękowa
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  59
  Oleszna Stara
  59-700 Bolesławiec
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Pl. Cerkiewny 1
  59-170 Przemków
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Pl. Piastów 3
  55-200 Oława
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  3 Maja 12 E / 68
  67-100 Nowa Sól
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  16
  Rokitki
  59-215 Chojnów
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Brzozowa 6
  59-100 Polkowice
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  69
  Zamienice
  59-226 Chojnów
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Benedyktynów 7
  59-241 Legnickie Pole
  Polska

 • Nazwa

  KOŁO ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW

  Adres

  Cystersów 12 / 34
  31-553 Kraków
  Polska

Cel działania

Celami zjednoczenia są w szczególności: 1. Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój oświaty, kultury, sztuki I języka ojczystego. 2. Występowanie do władz I instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych I bytowych istotnych dla społeczności łemkowskiej zamieszkałej na terenie rzeczypospolitej polskiej. 3. Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów społeczności łemkowskiej w relacjach z władzami rzeczypospolitej polskiej, organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz przedstawicielami wszystkich krajów, w szczególności unii europejskiej I ukrainy a także z organizacjami społecznymi, gospodarczymi rzeczypospolitej polskiej, krajów jak wyżej. 4. Wspieranie strategicznego partnerstwa polski I ukrainy. 5. Coroczne organizowanie święta kultury łemkowskiej "łemkowska watra" 6. Otaczanie troską zabytków kultury łemkowskiej I miejsc pamięci w polsce. 7. Uczestnictwo w życiu społeczno-publicznym, w szczególności: a) udział w referendach zarządzonych przez stosowne władze, b) udział w wyborach parlamentarnych krajowych I europejskich oraz wyborach samorządowych wszystkich szczebli, c) zgłaszanie kandydatów na ławników oraz inne funkcje społeczne. 8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów I współpracy między społeczeństwami. 9. Popularyzowanie I wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 11. Organizowanie I zaspokajanie potrzeb młodzieży oraz upowszechnianie sportu masowego. 12. Organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osób starszych, samotnych, poszkodowanych w okresie wojny oraz na wskutek przebywania w niewoli I obozach pracy a także wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Majątkiem zjednoczenia zarządza zarząd główny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa I gospodarki finansowej. Na szczeblu centralnym - przewodniczący względnie jego zastępca I główny księgowy albo skarbnik prezydium zjednoczenia lub sekretarz zjednoczenia. Na szczeblu koła - przewodniczący względnie jego zastępca I sekretarz oraz skarbnik.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • Data zmiany statutu: 30. 01. 2010r. Rozdział ii: § 3 cały - nowe brzmienie I § 4 cały - nowe brzmienie

 • 03. 12. 2006r. - zmiany: §2 pkt 8; §3 pkt 9, pkt 10; §4 pkt 8; §5 pkt 4, pkt 5; §7 pkt 4; §14 pkt 1, pkt 2-7; §15 pkt 1-17; §16 pkt 1-6; §17 pkt 5; §24 pkt 1-5; §25; §29; Rozdział vii: §30; §31; §32 pkt 2, pkt 3-6.

 • 12. 11. 1994r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ ST. A 65 SĄD WOJEWÓDZKI W NOWYM SĄCZU

{{ fieldValue.v }}