Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 23 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "BIAŁA GÓRA" W SANOKU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE OGRODOWE

KRS

0000558813

NIP

6871960143

REGON

361760458

Data rejestracji

12 czerwca 2015 r.

Adres siedziby

Międzybrodzka 40, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych; 2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych; 3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; 4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów; 5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych; 6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych; 7) ochrona środowiska i przyrody; 8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach; 9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka; 10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa łącznie z innym członkiem zarządu lub wiceprezesa z dwoma członkami zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY