Poprzednio

IKO KOMPANIA DROBIARSKA ZAKŁAD DROBIARSKI W AUGUSTOWIE

Nazwa pełna

IKO KOMPANIA DROBIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000055864

NIP

7881666813

REGON

630997860

Adres siedziby

26, Augustowo, 64-050 Wielichowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1 mln zł

2020 r.

13,9 mln zł

2018 r.

14,8 tys. zł

2014 r.

1,5 tys. zł

2009 r.

28 tys. zł

2006 r.

16,9 tys. zł

2005 r.

87,9 tys. zł

2004 r.

155,5 tys. zł

2004
2005
2006
2009
2014
2018
2020
2021
155,5 tys. zł 87,9 tys. zł 16,9 tys. zł 28 tys. zł 1,5 tys. zł 14,8 tys. zł 13,9 mln zł 1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11492 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000