Nazwa pełna

"UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000055824

NIP

6550000238

REGON

000288165

Adres siedziby

Rzewuskiego 1, Busko-Zdrój, 28-100 Busko- Zdrój, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

27 mln zł

Kapitał wpłacony

27 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ORGANU – ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, WYKONUJĄCEGO PRAWA Z AKCJI POSIADANYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 11 lipca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UMOCOWANY JEST DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

273,6 tys. zł

2021 r.

7 mln zł

2020 r.

864,7 tys. zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

2 mln zł

2017 r.

876,9 tys. zł

2016 r.

888,1 tys. zł

2015 r.

456,1 tys. zł

2014 r.

2,9 mln zł

2013 r.

329,4 tys. zł

2012 r.

3,5 mln zł

2011 r.

291,5 tys. zł

2010 r.

4,4 mln zł

2009 r.

232,3 tys. zł

2007 r.

210 zł

2006 r.

4,9 tys. zł

2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,9 tys. zł 210 zł 232,3 tys. zł 4,4 mln zł 291,5 tys. zł 3,5 mln zł 329,4 tys. zł 2,9 mln zł 456,1 tys. zł 888,1 tys. zł 876,9 tys. zł 2 mln zł 1,2 mln zł 864,7 tys. zł 7 mln zł 273,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

44,5 mln zł

35,3 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

DYREKCJA@UBZ.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2956 SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001