FUNDACJA

Numer KRS

0000558222

Numer NIP

9512392918

Numer REGON

361546357

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

ul. Leśna 15A

02-840 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
  • 18, , , POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
  • 62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
  • 63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
  • 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
  • 73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
  • 90, , , DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ