Nazwa pełna

ENERGIA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000557259

NIP

8960001089

REGON

930221468

Data rejestracji

1 czerwca 2015 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawniony do reprezentacji spółki jest komplementariusz

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 5 czerwca 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  4.530.494,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  4.530.494,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  4.530.494,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015