Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 15 maja 2020 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

15 maja 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »