Nazwa pełna

FUNDACJA GRAMY DALEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000556688

NIP

9820375494

REGON

361450746

Data rejestracji

6 maja 2015 r.

Data ostatniej zmiany

26 marca 2019 r.

Adres siedziby

Wiośniana 34/36, 90-228 Łódź, Polska

Rozwiązanie

Uchwała zgromadzenia fundatorów o otwarciu likwidacji fundacji z dniem 24. 04. 2018 r. , 24. 04. 2018

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Praktyka lekarska specjalistyczna

Przedmiot pozostałej działalności
  • Praktyka lekarska ogólna

  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Wydawanie książek

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

  • Działalność wspomagająca edukację

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015