Nazwa pełna

TOP BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000555760

NIP

5542927368

REGON

360283980

Data rejestracji

30 kwietnia 2015 r.

Data ostatniej zmiany

10 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Marii Curie Skłodowskiej 28 / 18, 85-094 Bydgoszcz, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała zgromadzenia wspólników z dnia 31. 10. 2018r. - notariusz marcin paradowski kancelaria notarialna w bydgoszczy ul. Gdańska 32/6a, repertorium a nr 5358/2018, 31. 10. 2018

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń biurowych

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Naprawa I konserwacja maszyn

 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru I tektury

 • Pozostałe drukowanie

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Samoistna

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 10 czerwca 2019 r.

  40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 czerwca 2019 r.

  10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

TOP@POST-TOP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015