Nazwa pełna

SZRENICA RESORT & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000555647

NIP

7010481542

REGON

361374146

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

28 kwietnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są komplementariusze w następujący sposób: 1) łączniedariuszsurynt zrafałem urbanikiem (reprezentacja łączna) 2) samodzielnie szrenica resort & Spa spółka zograniczonąodpowiedzialnością w warszawie (reprezentacja samodzielna)

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

209,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015