Nazwa pełna

SZRENICA RESORT & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000555647

NIP

7010481542

REGON

361374146

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

28 kwietnia 2015 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są komplementariusze w następujący sposób: 1) łączniedariuszsurynt zrafałem urbanikiem (reprezentacja łączna) 2) samodzielnie szrenica resort & Spa spółka zograniczonąodpowiedzialnością w warszawie (reprezentacja samodzielna)

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

209,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015