Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000055504

NIP

6762201007

REGON

356373202

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

27 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Augustiańska 28, Kraków, 31-064 Krakowie, Polska

Cel działania

1. Propagowanie I ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej. 2. Upowszechnianie dorobku kultury chrześcijańskiej. 3. Propagowanie I ochrona wartości chrześcijańskich, dobrych obyczajów I moralności w życiu społecznym I kulturalnym.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
  • Od 7 listopada 2012 r.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PIOTRSKARGA.PL

Adres e-mail

INSTYTUT@PIOTRSKARGA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY