Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 20 marca 2024 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI

KRS

0000055504

NIP

6762201007

REGON

356373202

Adres siedziby

Rotmistrzowska 18, 02-951 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

1. Propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej. 2. Upowszechnianie dorobku kultury chrześcijańskiej. 3. Propagowanie i ochrona wartości chrześcijańskich, dobrych obyczajów i moralności w życiu społecznym i kulturalnym.

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
  • Od 7 listopada 2012 r.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane