Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 13 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000055504

NIP

6762201007

REGON

356373202

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Augustiańska 28, Kraków, 31-064 Krakowie, Polska

Cel działania

1. Propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej. 2. Upowszechnianie dorobku kultury chrześcijańskiej. 3. Propagowanie i ochrona wartości chrześcijańskich, dobrych obyczajów i moralności w życiu społecznym i kulturalnym.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
  • Od 7 listopada 2012 r.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PIOTRSKARGA.PL

Adres e-mail

INSTYTUT@PIOTRSKARGA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY