Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 17 lipca 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI

KRS

0000055504

NIP

6762201007

REGON

356373202

Adres siedziby

Szlak 77 / 222, 31-153 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

1. Propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej. 2. Upowszechnianie dorobku kultury chrześcijańskiej. 3. Propagowanie i ochrona wartości chrześcijańskich, dobrych obyczajów i moralności w życiu społecznym i kulturalnym.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
  • Od 7 listopada 2012 r.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@INSTYTUTPIOTRASKARGI.ORG.PL