Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 21 kwietnia 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA WITOLDA MARCINIAKA I KRYSTYNY ALWIN NA RZECZ ROZWOJU ORTOPEDII DZIECIĘCEJ

KRS

0000554151

NIP

7831725471

REGON

361311105

Adres siedziby

28 Czerwca 1956 R. 135 / 147, 61-545 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

21 kwietnia 2015 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes zarządu.

Cel działania

Fundacja została powołana w celu: 1. Działania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i instytucji w ramach wspierania rozwoju ortopedii dziecięcej ukierunkowanego na innowacyjne leczenie wad wrodzonych narządu ruchu noworodków i dzieci; 2. Promocji zdrowia, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży; 3. Wspierania działalności w zakresie rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży; 4. Podnoszenia poziomu wiedzy obywateli w zakresie ortopedii dziecięcej oraz rehabilitacji.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór