Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
  • 12.10.2021

    Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

  • 10.07.2020

    Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

  • 25.06.2019

    Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • 19.07.2018

    Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • 12.07.2017

    Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

  • 14.07.2016

    Od 15. 04. 2015 do 31. 12. 2015

  • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

  • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

  • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

  • Od 15. 04. 2015 do 31. 12. 2015

  • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

  • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

  • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

  • Od 15. 04. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
  • 14.10.2021

    Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

  • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

  • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020