Nazwa pełna

EGGER BISKUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000552938

NIP

5252614980

REGON

361271073

Adres siedziby

Św. Józefa 1, Biskupiec-Kolonia Druga, 11-300 Biskupiec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 kwietnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

18,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu spółki uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  18,5 mln zł

  Liczba udziałów

  370000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

27,9 mln zł

2022 r.

28,7 mln zł

2021 r.

23,3 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2019 r.

345,1 tys. zł

2018 r.

289,9 tys. zł

2017 r.

193,3 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
193,3 tys. zł 289,9 tys. zł 345,1 tys. zł 3,5 mln zł 23,3 mln zł 28,7 mln zł 27,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.04.2015