Nazwa pełna

"AKO" - SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000055249

NIP

5541795835

REGON

091410299

Adres siedziby

Startowa 2A, 85-744 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

585 tys. zł

Kapitał wpłacony

585 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) jednoosobowo - prezes zarządu 2) łącznie - dwaj członkowie zarządu 3) łącznie - członek zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,4 mln zł

2020 r.

4 mln zł

2018 r.

263,2 tys. zł

2015 r.

140,4 tys. zł

2014 r.

117 tys. zł

2011 r.

109,6 tys. zł

2010 r.

2,5 mln zł

2009 r.

238,5 tys. zł

2008 r.

3,4 tys. zł

2006 r.

12,5 tys. zł

2005 r.

15 tys. zł

2005
2006
2008
2009
2010
2011
2014
2015
2018
2020
2021
15 tys. zł 12,5 tys. zł 3,4 tys. zł 238,5 tys. zł 2,5 mln zł 109,6 tys. zł 117 tys. zł 140,4 tys. zł 263,2 tys. zł 4 mln zł 12,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

731,3 tys. zł

263,2 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.AKO.COM.PL

Adres e-mail

AKO@AKO.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3901 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015