Nazwa pełna

STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000055209

NIP

8680000775

REGON

850008147

Adres siedziby

Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

10,8 mln zł

Kapitał wpłacony

10,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

STP

Liczba wyemitowanych akcji:

5,6 mln

Wartość rynkowa:

1,5 mld zł

Decyzje UOKiK

13 listopada 2012 r.

DKK-123/2012

Kontrola koncentracji

29 maja 2008 r.

RWR-23/2008

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,3 mln zł

2022 r.

2,5 mln zł

2021 r.

2,2 mln zł

2020 r.

988,1 tys. zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

1,4 mln zł

2017 r.

3,2 mln zł

2016 r.

2,4 mln zł

2013 r.

7,6 mln zł

2007 r.

3,2 tys. zł

2005 r.

1,6 tys. zł

2005
2007
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,6 tys. zł 3,2 tys. zł 7,6 mln zł 2,4 mln zł 3,2 mln zł 1,4 mln zł 1,2 mln zł 988,1 tys. zł 2,2 mln zł 2,5 mln zł 3,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.STALPRODUKT.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 319 SĄD REJONOWY W TARNOWIE - WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000