Nazwa pełna

TELEFUN TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000551416

NIP

5223026341

REGON

361204875

Adres siedziby

Municypalna 45, 02-281 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 kwietnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

4,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU POSIADAJĄCY DECYDUJĄCY GŁOS W PODEJMOWANIU DECYZJI W SPÓŁCE, POSIADAJĄCY 10% UDZIAŁÓW

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 1 kwietnia 2015 r.

  Wartość udziałów

  420 tys. zł

  Liczba udziałów

  8400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  630 tys. zł

  Liczba udziałów

  12600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  2,7 mln zł

  Liczba udziałów

  54600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  420 tys. zł

  Liczba udziałów

  8400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,8 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015