Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,1 mln zł

2020 r.

465,8 tys. zł

2013 r.

51,3 tys. zł

2012 r.

14,5 tys. zł

2011 r.

703,4 tys. zł

2010 r.

4,3 tys. zł

2008 r.

1,1 mln zł

2007 r.

9,9 tys. zł

2005 r.

6,5 tys. zł

2004 r.

93,3 zł

2004
2005
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2020
2021
93,3 zł 6,5 tys. zł 9,9 tys. zł 1,1 mln zł 4,3 tys. zł 703,4 tys. zł 14,5 tys. zł 51,3 tys. zł 465,8 tys. zł 12,1 mln zł