Nazwa pełna

STANDARD & POOR'S CREDIT MARKET SERVICES EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

KRS

0000550415

NIP

1070032543

REGON

361150270

Data rejestracji

27 marca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Pisemne uchwały zarządu standard & Poor's credit market services europę limited z 16. 02. 2018 r. W sprawie zatwierdzenia rozwiązania I likwidacji oddziału (standard & Poor's credit market services europę limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w polsce) z dniem 28. 02. 2018 r. Oraz powołania likwidatora oddziału, 16. 02. 2018

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z oceną ryzyka I szacowaniem poniesionych strat

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdanie za okres 1 lipca 2018 r. — 27 września 2018 r.
Przedsiębiorstwo zagraniczne

Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego

kraj W.BRYTANIA, woj. CANARY WHARF, powiat ---, gmina ---, miejsc. LONDYN ul. CANADA SQUARE, nr 20, lok. ---, kod E14 5LH, poczta LONDYN

Dane rejestru przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznego

REGISTRAR OF COMPANIES FOR ENGLAND AND WALES, COMPANY NUMBER 7114748

Prawo państwa właściwego

ANGIELSKIE

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa angielskiego, osobami upoważnionymi do działania w imieniu spółki, są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z sekretarzem

 • Członek Zarządu

 • Członek Zarządu

 • Członek Zarządu

 • Członek Zarządu

 • Członek Zarządu

 • Członek Zarządu

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015