Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE TWOJA FABRYKA MARZEŃ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000549095

NIP

7543091890

REGON

361048850

Data rejestracji

18 marca 2015 r.

Adres siedziby

Gen. Józefa Zajączka 20 / 3, 45-050 Opole, Polska

Cel działania

Stowarzyszenie ma za zadanie wspierać dziecko i jego rodzinę , chronić, promować prawa dziecka z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli, podpisywania umów, pism i dokumentów w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY