Nazwa pełna

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000054901

NIP

6461347265

REGON

273106474

Adres siedziby

A.mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

69,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

26 kwietnia 2012 r.

DKK-38/2012

Kontrola koncentracji

11 października 2010 r.

DKK-103/2010

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 28 stycznia 2022 r.

    PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTACJI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

  • Od 20 maja 2022 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTACJI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,3 mln zł

2021 r.

7,5 mln zł

2020 r.

5,4 tys. zł

2019 r.

25,3 tys. zł

2018 r.

51,3 tys. zł

2017 r.

193,3 tys. zł

2014 r.

15,4 tys. zł

2012 r.

588 tys. zł

2011 r.

2,6 mln zł

2010 r.

74,2 tys. zł

2008 r.

167,7 tys. zł

2007 r.

20,8 tys. zł

2006 r.

428,9 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2011
2012
2014
2017
2018
2019
2020
2021
2022
428,9 tys. zł 20,8 tys. zł 167,7 tys. zł 74,2 tys. zł 2,6 mln zł 588 tys. zł 15,4 tys. zł 193,3 tys. zł 51,3 tys. zł 25,3 tys. zł 5,4 tys. zł 7,5 mln zł 1,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13263 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001