Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

35,1 tys. zł

2019 r.

15,7 mln zł

2017 r.

1,6 mln zł

2016 r.

3,8 mln zł

2016
2017
2019
2020
3,8 mln zł 1,6 mln zł 15,7 mln zł 35,1 tys. zł