Nazwa pełna

ELEKTROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000547812

NIP

8121916191

REGON

361000049

Data rejestracji

11 marca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Lubelska 26, 26-900 Kozienice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

150 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wytwarzanie energii elektrycznej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wytwarzanie I zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę I powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej I wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

 • Działalność detektywistyczna I ochroniarska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu spółki lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Zasady reprezentacji spółki przez prokurenta reguluje kodeks cywilny.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 11 marca 2015 r.

  140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 marca 2015 r.

  40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 marca 2015 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015