Nazwa pełna

"FUNDACJA SMART CITIES"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000546739

NIP

5223024098

REGON

360956389

Data rejestracji

5 marca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Człuchowska 46 / 8, 01-360 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Działalność portali internetowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

  • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji I składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015