Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

9,7 mln zł

2019 r.

3,9 mln zł

2018 r.

1,4 mln zł

2015 r.

57,1 mln zł

2015
2018
2019
2020
57,1 mln zł 1,4 mln zł 3,9 mln zł 9,7 mln zł