Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 3 marca 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MAKEABETTERPLACE.COM

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000546015

NIP

1132885958

REGON

360917461

Data rejestracji

3 marca 2015 r.

Adres siedziby

Środkowa 9, 03-430 Warszawa, Polska

Cel działania

Fundacja została powołana w celu wielopoziomowej integracji lokalnych społeczności oraz uwrażliwienia społecznego przy wsparciu nowoczesnych technologii w tym: 1. Promocja szlachetnych zachowań, w szczególności: uczynność, pomoc innym, tworzenie i prowadzenie lokalnych inicjatyw, otwartość do innych ludzi, szacunek, patriotyzm 2. Promocja modelu otwartej i naturalnej lokalnej społeczności 3. Organizacja i prowadzenie inicjatyw, projektów, imprez i akcji służących integracji społeczności na różnych poziomach, w tym: -sąsiadów -młodych ludzi -przedsiębiorców -organizacji pozarządowych -instytucji państwowych i obywateli -osób potrzebujących (w tym seniorów) i wolontariuszy -innowatorów i społeczników 4. Wspieranie tworzenia bezpiecznej elektronicznej przestrzeni integracji społeczności 5. Rozwój poziomu wiedzy na temat łączenia społeczności poprzez systemy informatyczne 6. Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, prywatności i rozsądnego rozporządzania danymi prywatnymi zapisanymi w systemach informatycznych 7. Promocja rozsądnego korzystania z nowoczesnych technologii

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.MAKEABETTERPLACE.COM

Adres e-mail

KONTAKT@MAKEABETTERPLACE.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY