Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNA S-5"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 lutego 2015 r.

KRS

0000544981

NIP

9151794178

REGON

360952718

Adres siedziby

Kalinowa 15, Malin, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Podejmowanie I wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie świadomości ekologicznej. 2. Integracja środowisk ekologicznych 3. Rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym jego zagrożeniach, metodach przeciwdziałania I poprawy stanu środowiska. 4. Zminimalizowanie negatywnego oddziaływania drogi ekspresowej s-5 dla mieszkańców malina.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli za stowarzyszenie, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

WALDEMARKURYLEK@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

9 aktualnych powiązań