Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 27 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

"EMITER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000054441

NIP

5210084419

REGON

008132899

Data rejestracji

19 października 2001 r.

Adres siedziby

Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

60.5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia

 • Pozostała sprzedaż hurtowa

 • Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach

 • Handel detaliczny poza siecią sklepową

 • Transport lądowy pozostały

 • Przeładunek, magazynowanie, i przechowywanie towarów

 • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

 • Działalność w zakresie oprogramowania

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Pozostała działalność związana z informatyką

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego - dyrektor zarządu samodzielnie, pozostali członkowie zarządu: dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 19 października 2001 r.

  Wartość udziałów

  60 tys. zł

  Liczba udziałów

  120

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 16038 SĄD REJONOWY DLA M. ST WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001