Nazwa pełna

MUBEA AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000544364

NIP

7822580837

REGON

360820773

Adres siedziby

Europejska 9, Zimna Wódka, 47-143 Ujazd, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 lutego 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

9,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym prezes zarządu oraz każdy z wiceprezesów zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki niezależnie od składu zarządu.

 • Od 11 stycznia 2019 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  9,6 mln zł

  Liczba udziałów

  95700

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

13,1 mln zł

2020 r.

10,1 mln zł

2019 r.

4,8 mln zł

2018 r.

2,3 mln zł

2017 r.

483,9 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
483,9 tys. zł 2,3 mln zł 4,8 mln zł 10,1 mln zł 13,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015