Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 19 lutego 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJI POLSKO- CHIŃSKIEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000543859

NIP

7010468174

REGON

360815708

Data rejestracji

16 lutego 2015 r.

Adres siedziby

Juliana Ursyna Niemcewicza 7/9 / 129, 02-022 Warszawa, Polska

Cel działania

Zgodnie z par. 8 statutu fundacji: "Celem fundacji jest wspieranie i rozwój współpracy edukacyjnej, akademickiej, naukowo- badawczej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej między rzeczypospolitą Polską a chińską republiką ludową"

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z par 17 statutu fundacji: "Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji składają: a) prezes zarządu samodzielnie lub b) dwóch członków zarządu łącznie."

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY