Nazwa pełna

DR ZIEMBIŃSKI & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000542179

NIP

7811906086

REGON

360726502

Adres siedziby

Zygmunta Zaleskiego 19, 60-465 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 lutego 2015 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółka jest reprezentowana samodzielnie przez prezesa zarządu. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, do reprezentacji spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 lutego 2015 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 lutego 2015 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 lutego 2021 r.

  Wartość udziałów

  1,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

433,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015