Nazwa pełna

EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000541824

NIP

7831722320

REGON

360730596

Adres siedziby

Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 lutego 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 mln zł

Kapitał wpłacony

5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

3,2 mln zł

2019 r.

506,8 tys. zł

2018 r.

779,8 tys. zł

2017 r.

548,9 tys. zł

2016 r.

513,7 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
513,7 tys. zł 548,9 tys. zł 779,8 tys. zł 506,8 tys. zł 3,2 mln zł 3,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015