Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,7 mln zł

2018 r.

30,3 tys. zł

2016 r.

823,4 tys. zł

2013 r.

545 tys. zł

2010 r.

14,9 tys. zł

2005 r.

13,7 tys. zł

2004 r.

6 tys. zł

2004
2005
2010
2013
2016
2018
2020
6 tys. zł 13,7 tys. zł 14,9 tys. zł 545 tys. zł 823,4 tys. zł 30,3 tys. zł 1,7 mln zł