Poprzednio

EOBUWIE.PL

Nazwa pełna

MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000541722

NIP

9291353356

REGON

970569861

Adres siedziby

Nowy Kisielin-Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 lutego 2015 r.

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Kapitał wpłacony

2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

300 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu, działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

18 grudnia 2015 r.

DKK-213/2015

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 21 grudnia 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 21 grudnia 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,4 mln zł

2022 r.

5,1 mln zł

2021 r.

6,1 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2019 r.

9,2 tys. zł

2017 r.

31,2 tys. zł

2016 r.

50 tys. zł

2014 r.

10,1 tys. zł

2013 r.

332,9 tys. zł

2005 r.

15,8 tys. zł

2005
2013
2014
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
15,8 tys. zł 332,9 tys. zł 10,1 tys. zł 50 tys. zł 31,2 tys. zł 9,2 tys. zł 3,6 mln zł 6,1 mln zł 5,1 mln zł 3,4 mln zł
Inne dane

Adres www

FIRMA.EOBUWIE.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.01.2021