Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 22 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO W NOWYM SĄCZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000541439

NIP

7343529838

REGON

360669253

Data rejestracji

30 stycznia 2015 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Al. Aleje Stefana Batorego 88, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

250 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność szpitali

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

  • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Praktyka lekarska

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jedenego członka zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@NS.OCH.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015