Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,3 mln zł

2020 r.

21,4 mln zł

2016 r.

4 mln zł

2016
2020
2022
4 mln zł 21,4 mln zł 15,3 mln zł