Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

1,8 tys. zł

2018 r.

2 tys. zł

2017 r.

497,4 tys. zł

2017
2018
2019
2020
497,4 tys. zł 2 tys. zł 1,8 tys. zł 1,1 mln zł