Nazwa pełna

GEOFABRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000541267

NIP

9562310242

REGON

360660401

Adres siedziby

Prosta 19 / 5, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 stycznia 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jednoosobowo każdy członek zarządu, z zastrzeżeniem iż w przypadku umów kredytowych spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 29 stycznia 2015 r.

  Wartość udziałów

  2,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 stycznia 2015 r.

  Wartość udziałów

  2,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

1,8 tys. zł

2018 r.

2 tys. zł

2017 r.

497,4 tys. zł

2017
2018
2019
2020
497,4 tys. zł 2 tys. zł 1,8 tys. zł 1,1 mln zł
Inne dane

Adres www

JAKUB.MAKAREWICZ@GEOFABRYKA.PL

Adres e-mail

WWW.GEOFABRYKA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015