Nazwa pełna

"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000541234

NIP

5213687905

REGON

360722059

Adres siedziby

Podchorążych 16 / 14, 00-721 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 stycznia 2015 r.

Kapitał zakładowy

5,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki wymagane jest działanie prezesa zarządu samodzielnie, współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU; BRAK WSPÓLNIKÓW POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW - ZGŁOSZENIE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIRET 5 UPPPOFT

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015