Dane aktualne

Nazwa pełna

"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 stycznia 2015 r.

KRS

0000541234

NIP

5213687905

REGON

360722059

Kapitał zakładowy

5.5 tys. zł

Adres siedziby

Flory 3 / 10, 00-586 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przygotowanie terenu pod budowę

  • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

  • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki wymagane jest działanie prezesa zarządu samodzielnie, współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

Ta organizacja ma jeszcze 10 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »