Dane obowiązujące po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 stycznia 2015 r. do 29 grudnia 2017 r..

Dostęp do pełnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga posiadania konta Rejestrio Premium.

Aktywuj plan, aby:

  • przeglądać dane historyczne z KRS
  • przeglądać informacje o wierzytelnościach, zaległościach, postępowaniach upadłościowych i innych
  • pobierać odpisy z KRS
  • pobierać sprawozdania finansowe i z działalności

Dowiedz się więcej »